thỏa thuận lương

Phải làm gì khi lương đồng nghiệp cao hơn của mình?

Nếu bạn thể hiện tốt trong công việc mà lương thuộc mức thấp trong cấp độ của bạn thì Bộ phận Nhân sự phải có trách nhiệm giải thích rõ

Những bài học đắt giá khi thỏa thuận lương

Nhiều NTD có thể trả lương thấp hơn mức thị trường nhưng bù lại sẽ có các chính sách thưởng, chế độ bảo hiểm cá nhân, hoặc mua cố phiếu