rải đơn nhiều mà vẫn thất nghiệp

Những lý do bạn mãi thất nghiệp dù rải đơn xin việc khắp nơi

Chính vì kĩ năng và ý thức phỏng vấn bạn không có, cho nên, nhà tuyển dụng sẽ không bao giờ liên lạc với bạn. 1 Chưa tham gia networking