lý do khởi nghiệp thất bại

Những lý do khiến bạn khởi nghiệp thất bại và cách khắc phục

Tư cách cá nhân: tự tin nhưng vẫn khiêm tốn; lắng nghe ý kiến từ người cộng sự, đồng nghiệp, cố vấn; giữ cân bằng công việc – cuộc sống;