lý do bạn chưa tìm được việc

Những lý do khiến bạn chưa tìm được việc

Hãy làm rõ đâu là thành tích của riêng bạn, và tách bạch những thành tích đó khỏi thành quả làm việc chung của cả nhóm. 1 Hồ sơ xin