lỗi của sinh viên khi đi tìm việc

Sai lầm thường gặp của sinh viên vừa ra trường khi đi tìm việc

Những tiêu chuẩn đó bao gồm sự thể hiện rằng bạn đã tìm hiểu về công ty kĩ càng và ăn mặc một cách thích hợp trong cuộc phỏng vấn.