làm sao thỏa thuận lương

Những bài học đắt giá khi thỏa thuận lương

Nhiều NTD có thể trả lương thấp hơn mức thị trường nhưng bù lại sẽ có các chính sách thưởng, chế độ bảo hiểm cá nhân, hoặc mua cố phiếu