không tìm được việc làm vì đâu

Những lý do khiến cho bạn mãi không tìm được việc làm (P2)

Các ứng viên cũng lưu ý rằng 50% người mới được tuyển sau đó hối tiếc vì đã quyết định nhận việc (Recruiting Roundtable). 50% ứng viên dự tuyển cho

Những lý do khiến cho bạn mãi không tìm được việc làm (P1)

Ngoài ra, nếu bạn cho rằng thư xin việc sẽ bổ sung cho tiêu chuẩn ứng tuyển của mình thì sẽ thất vọng khi biết rằng chỉ có 17% nhà