điều đang chờ khi khởi nghiệp

Những điều đang chờ bạn trong giai đoạn đầu của khởi nghiệp

Không giống như thời đi học, công việc tạo ra cho bạn những áp lực đòi hỏi bạn phải có một sức bền trong chịu đựng, để tho đuổi các